Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

TORJO M-6-M

ANNJO

KALSØYBAS

2,4 mill.
2,4 mill.

TRYM

Torsk nord 9-10 single
Torsk nord 9-10 single

Konv. torsk nord 9-10

BREEDGARD

Kvoter

Torsk

Kystmakrell

Sild

Leppefisk

Kystreketrål