Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

20 mill
20 mill

HORISONT III

LOTTA

Kontakt for pris
Kontakt for pris

GRØNHOLM

3,8 mill
3,8 mill

ANNJO

Kontakt for pris
Kontakt for pris

ANN SOFIE

Kvoter

Torsk

Kystmakrell

Sild

Leppefisk

Kystreketrål