Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

BOIE

SKÅREN

ANN SOFIE

SØLVI KARIN

BÆRØYFISK

STOKKØY

Kvoter

Kystmakrell

Sild

Leppefisk

Torsk

AVGRENSET NORDSJØTRÅL