Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

TORJO M-6-M

Kontrakt
Kontrakt

TORMO

Forsøk bud 1,4 mill
Forsøk bud 1,4 mill

SKOGSØYJENTA

LOTTA

Kontakt for pris
Kontakt for pris

PION m/torsk og makrell

4 mill
4 mill

SÅSTEIN

Kvoter

Torsk

Kystmakrell

Sild

Leppefisk

Kystreketrål