Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

VARNA m/Torsk Nord 14-15 region Sør

Kontakt oss for pris
Kontakt oss for pris

ANNY m/reke sør

Konv Torsk Nord region Sør 14-15
Konv Torsk Nord region Sør 14-15

Konv. Torsk Nord region Sør 14-15

RODIAN

SUNNIVA med / uten Makrell

BOIE

Kvoter

Torsk

Kystmakrell

Sild

Kystreketrål sør