Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

BLUE BIRD 2

SAMSON

DJUPAVIK

LINDISFARNE

ØYESTEIN

SIGJO

Kvoter

Torsk

Kystmakrell

Sild

Kystreketrål sør

Leppefisk