Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

HEIDI m/Torsk Nordland

ANNY

Ny pris
Ny pris

GRØNHOLM

RODIAN

NY PRIS Kvotesett sild og makrell hj.l. 6-7
NY PRIS Kvotesett sild og makrell hj.l. 6-7

Kvotesett sild og makrell hj.l. 6-7

Sek. 2,6 mill
Sek. 2,6 mill

GRIMSKÆR

Kvoter

Torsk

Kystmakrell

Sild

Leppefisk

Kystreketrål