Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

BOIE

SØLVI KARIN

RISØY

SKOGSØYJENTA

VENDEL

SOLGT
SOLGT

TORJO

Kvoter

Torsk

Kystmakrell

Sild

AVGRENSET NORDSJØTRÅL

Leppefisk