Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

Leppefiskbåt m/kvote

6 mill.
6 mill.

GRØNHOLM

Kvotesett reke sør faktor 3,3
Kvotesett reke sør faktor 3,3

KYSTREKETRÅL SØR M/AVGRENSA

KLONDYKE

SIGJO

TORJO M-6-M

Kvoter

Torsk

Kystmakrell

Sild

Leppefisk

Kystreketrål