Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

BOIE

KONTAKT FOR PRIS
KONTAKT FOR PRIS

Nystrukturert 2021 Makrell dorg faktor 1,32

SKOGLIGUT med/uten Torsk nord
SKOGLIGUT med/uten Torsk nord

SKOGLIGUT

KONTAKT OSS FOR NY PRIS UTEN KVOTER
KONTAKT OSS FOR NY PRIS UTEN KVOTER

ANN SOFIE

STRUKTURPLASSER

GRØNHOLM

Kvoter

Torsk

Kystmakrell

Sild

Leppefisk

Kystreketrål