Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

Kontakt for pris
Kontakt for pris

RIMA

Kontakt for pris
Kontakt for pris

RISØY

Forsøk bud 2,3 mill
Forsøk bud 2,3 mill

TORJO

LEDIGE STR.PLASSER 11-15 m
LEDIGE STR.PLASSER 11-15 m

STRUKTURPLASSER

Kontakt for pris med/uten kvoter
Kontakt for pris med/uten kvoter

ANN SOFIE

Kontakt for pris
Kontakt for pris

ERO

Kvoter

Torsk

 • - Konv. torsk SØR for 62 gr. < 10 m STÅR PÅ BÅT OVER 27 m
 • - Konv. torsk SØR for 62 gr. 10-11 m
 • - Konv. torsk SØR for 62 gr. 12-13 m

Kystmakrell

 • - Kystmakrell garn/snøre 10 - 11 m STÅR ALENE/SINGLE
 • - Kystmakrell not <10 og 10 - 13 m
 • - Kystmakrell garn/snøre 10-11 m

Kystreketrål

 • Kystreketrål sør > 11 m Grunnkvoter faktor 1,0 m/Avgrenset nordsjøtrål faktor sei 0,5
 • - Kystreketrål sør > 11 m Strukturkvoter

Sild

 • - Nvg-sild 9-10 m
 • - Nordsjøsild not 10-11 m

Leppefisk

 • - Leppefisk - må splittes ut
 • -