Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

Ny pris
Ny pris

SKÅREN

Sønnavind levert 30.05.23
Sønnavind levert 30.05.23

SØNNAVIND

OLIVIA

RODIAN

KALSØYBAS

Reservert
Reservert

DYBVIK VL-10-B

Kvoter

Torsk

Kystmakrell

Sild

Kystreketrål sør

Leppefisk