Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

Reke sør strukturkvote 0,8

FALCON

TRYM

KAVHOLM

RODIAN

Strukturplasser
Strukturplasser

STRUKTUR

Kvoter

Torsk

Kystmakrell

Sild

Leppefisk

Kystreketrål