Fiskefartøyer og kvoter til salgs

Fartøyer til salgs

VENDEL

Forsøk bud 10 mill
Forsøk bud 10 mill

SØLVI KARIN

ANN SOFIE

ERO

SKARSUND

TORJO

Kvoter

Torsk

 • - Konv. torsk SØR for 62 gr. < 10 m STÅR PÅ BÅT OVER 27 m
 • - Konv. torsk SØR for 62 gr. 10-11 m
 • - Konv. torsk SØR for 62 gr. 12-13 m

Kystmakrell

 • - Kystmakrell garn/snøre 10 - 11 m STÅR ALENE/SINGLE
 • - Kystmakrell not <10 og 10 - 13 m
 • - Kystmakrell garn/snøre 10-11 m

Kystreketrål

 • Kystreketrål sør > 11 m Grunnkvoter faktor 1,0 m/Avgrenset nordsjøtrål faktor sei 0,5
 • - Kystreketrål sør > 11 m Strukturkvoter

Sild

 • - Nvg-sild 9-10 m
 • - Nordsjøsild not 10-11 m

Leppefisk

 • - Leppefisk - må splittes ut
 • -