Torsk Nord 9-10 singel

Torsk Nord 9-10 singel

Konv. torsk , hyse, sei Nord hj.l. 9-10 Singel - Område sør

Andre Fartøyer

VARNA m/Torsk Nord 14-15 region Sør

HEIDI m/Torsk Nord 12-13 region Nord

4,8 mill
4,8 mill

SUNNIVA med Makrell