TORMO

TORMO

REKETRÅLER MED REKE SØR OG MAKRELL M-8-A, LM3995 MED/UTEN KVOTER

Andre Fartøyer

BOIE

KONTAKT FOR PRIS
KONTAKT FOR PRIS

Nystrukturert 2021 Makrell dorg faktor 1,32

SKOGLIGUT med/uten Torsk nord
SKOGLIGUT med/uten Torsk nord

SKOGLIGUT