TORMO

TORMO

NB - MAKRELL NOT 11,06 PÅ BÅT OVER 15 meter + KYSTREKETRÅL SØR/AVGR.NORDSJØ - BUD 6,5 mill. VIL BLI VURDERT

Andre Fartøyer

TORJO M-6-M

Kontrakt
Kontrakt

TORMO

Forsøk bud 1,4 mill
Forsøk bud 1,4 mill

SKOGSØYJENTA