TORMO

TORMO

REKETRÅLER MED REKE SØR OG MAKRELL M-8-A, LM3995 MED/UTEN KVOTER

Andre Fartøyer

BOIE

SØLVI KARIN

RISØY