SULAVÅG TR-20-ND

SULAVÅG TR-20-ND

"Sulavåg" Not og Snurrevad - TR-20-ND, LJQQ, med kvoter Konv. torsk, sei, hyse region Sør - Bud vil bli vurdert.

Andre Fartøyer

SKÅREN

Konv Torsk 9-10 region NORD Singel-ufiska i år.
Konv Torsk 9-10 region NORD Singel-ufiska i år.

Konv. torsk 9-10

HORISONT III