STRUKTURPLASSER

STRUKTURPLASSER

- TORSK NORD Område sør for Nordland - TORSK SØR Nordsjøen - NORDSJØSILD - SEI Not > 13 m

  • Pris: LEDIGE STR.PLASSER 11-15 m
  • Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres

Andre Fartøyer

VENDEL

Forsøk bud 10 mill
Forsøk bud 10 mill

SØLVI KARIN

ANN SOFIE