STRUKTURPLASSER

STRUKTURPLASSER

STRUKTURPLASS LEDIG FOR TORSK SØR/NORD, NORDSJØSILD OG SEI NOT 11-15 m BEREGNET TIDSPUNKT STRUKTURERING MAI / JUNI 2020

  • Pris: Strukturplasser
  • Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres

Andre Fartøyer

Kontakt for pris. Med Torsk Sør
Kontakt for pris. Med Torsk Sør

STOKKØY

1.600.000,-
1.600.000,-

«MARTE PERNILLE»

Forsøk bud 5,5 mill.
Forsøk bud 5,5 mill.

«HOLLY»