Strukturplasser 11-15 m

Strukturplasser 11-15 m

Ledige strukturplasser for sild , makrell, reke sør, torsk sør og sei på fartøy 12-13 m strukturering januar 2023. Ta kontakt for nærmere info. Torsk Nord er opptatt.

Andre Fartøyer

VARNA m/Torsk Nord 14-15 region Sør

HEIDI m/Torsk Nord 12-13 region Nord

4,8 mill
4,8 mill

SUNNIVA med Makrell