STRUKTUR 11-15

STRUKTUR 11-15

Vi skal strukturere båt 11-15 m i januar 2022 og har ledig strukturplass for Makrell dorg, Nordsjøsild not, Sei not, Reke og Torsk sør.

Andre Fartøyer

TORJO M-6-M

ANNJO

KALSØYBAS