SØLVI KARIN

SØLVI KARIN

EKSKLUSIVT FOR SALG REKETRÅLER "SØLVI KARIN" Ø-80-H, JXGY MED /UTEN KVOTE VURDERES KAN LETT RIGGES FOR SNURREVAD.

Andre Fartøyer

GRØNHOLM

STRUKTURPLASSER

4 mill
4 mill

SÅSTEIN