SØLVI KARIN

SØLVI KARIN

EKSKLUSIVT FOR SALG REKETRÅLER "SØLVI KARIN" Ø-80-H, JXGY MED /UTEN KVOTE VURDERES KAN LETT RIGGES FOR SNURREVAD. Bud ca 5 mill uten kvoter vil bli vurdert.

Andre Fartøyer

BOIE

SØLVI KARIN

RISØY