SØLVI KARIN

SØLVI KARIN

EKSKLUSIVT FOR SALG REKETRÅLER "SØLVI KARIN" Ø-80-H, JXGY MED /UTEN KVOTE VURDERES KAN LETT RIGGES FOR SNURREVAD.

Andre Fartøyer

TORJO M-6-M

Kontrakt
Kontrakt

TORMO

Forsøk bud 1,4 mill
Forsøk bud 1,4 mill

SKOGSØYJENTA