SØLVI KARIN

SØLVI KARIN

REKETRÅLER "SØLVI KARIN" Ø-80-H, JXGY MED /UTEN KVOTE VURDERES KAN LETT RIGGES FOR SNURREVAD.

Andre Fartøyer

TORJO M-6-M

ANNJO

KALSØYBAS