Fartøyer + kvoter

Fartøyer + kvoter

ATHENA 2 - VITO - ØYGUTT - URFLU - LUNA - SKJÆRBUEN - MERETHE - FJORDLYS - SKÅREN - HOLLY - KLIPTON - EIRIK - TENNSKJÆR - KALLE - LILLEVIG - ASTRID EMILIE - SKÅREN - OMEGA - RIMA - ØYESTEIN - SJØLIV - ØYSKJÆR - BÆRØYFISK - SKÅREN - STOKKØY - ÅRØ - ØYSKJÆR - TORJO. KVOTER : MAKRELL - NVG SILD - REKE SØR - AVGRENSET NORDSJØTRÅL - TORSK NORD - TORSK SØR - LEPPEFISK

Andre Fartøyer

3,8 mill
3,8 mill

ANNJO

Kontakt for pris
Kontakt for pris

ANN SOFIE