Fartøyer + kvoter

Fartøyer + kvoter

ERO - RISØY - ØYSKJÆR - BOIE - HELENA - SUNNIVA - TORMO - ÅRVIKEN - ERLY - FALCON - MAKALAUS - SKÅRNES - SKOGSØYJENTA - PION - SÅSTEIN - STANGHOLM. KVOTER : MAKRELL - NVG SILD - REKE SØR - AVGRENSA NORDSJØ - TORSK NORD - TORSK SØR

Andre Fartøyer

VARNA m/Torsk Nord 14-15 region Sør

Kontakt oss for pris
Kontakt oss for pris

ANNY m/reke sør

Konv Torsk Nord region Sør 14-15
Konv Torsk Nord region Sør 14-15

Konv. Torsk Nord region Sør 14-15