Fartøyer + kvoter

Fartøyer + kvoter

ERO - RISØY - ØYSKJÆR - BOIE - HELENA - SUNNIVA - TORMO - ÅRVIKEN - ERLY - FALCON - MAKALAUS - SKÅRNES - SKOGSØYJENTA - PION - SÅSTEIN - STANGHOLM. KVOTER : MAKRELL - NVG SILD - REKE SØR - AVGRENSA NORDSJØ - TORSK NORD - TORSK SØR

Andre Fartøyer

VARNA m/torsk og makrell

HEIDI m/Torsk Nordland

SKÅREN