Fartøyer + kvoter

Fartøyer + kvoter

ERO - RISØY - ØYSKJÆR - BOIE - HELENA - SUNNIVA - TORMO - KVOTER : MAKRELL - NVG SILD - REKE SØR - AVGRENSA NORDSJØ - TORSK NORD - TORSK SØR

Andre Fartøyer

HAVFJORD

Søker makrell g/s 11-15
Søker makrell g/s 11-15

Makrell garn/snøre 11-15

SØLVI KARIN