SMART

SMART

"Smart" AA-15-A, LK2484 - Reketråler. Betydelig påkostet de siste 3 årene - Registrert i Skipsregisteret - Forsøk bud 1.950.000,-

Andre Fartøyer

VARNA m/Torsk Nord 14-15 region Sør

HEIDI m/Torsk Nord 12-13 region Nord

4,8 mill
4,8 mill

SUNNIVA med Makrell