SKARSUND

SKARSUND

EKSKLUSIVT FOR SALG REKETRÅLER "SKARSUND" AG-4-K, LK2548. Bud med/uten kvoter vurderes

Andre Fartøyer

GRØNHOLM

STRUKTURPLASSER

4 mill
4 mill

SÅSTEIN