SKARSUND

SKARSUND

FOR SALG REKETRÅLER "SKARSUND" AG-4-K, LK2548. Bud med/uten kvoter vurderes

Andre Fartøyer

TORJO M-6-M

Kontrakt
Kontrakt

TORMO

Forsøk bud 1,4 mill
Forsøk bud 1,4 mill

SKOGSØYJENTA