Salg 2023

Salg 2023

WAARØY - LOTTA - VARNA - HEIDI - BOIE - EIGERØY - H.LINDRUP - TUEBAS - FARMANN - FLOYD - ANNY - KVOTER : Reke sør, makrell, nordsjøsild, konv. torsk,

Andre Fartøyer

Nytt org. nr. Sigship & Co. 933 221 776
Nytt org. nr. Sigship & Co. 933 221 776

Endring firma

SAMSON Ø-29-H

Ny pris
Ny pris

LINDISFARNE