Reke sør

Reke sør

Strukturkvote Reke sør faktor 0,8 SOLGT

Andre Fartøyer

SKÅREN

HORISONT III

Struktur reke sør faktor 0,8 SOLGT
Struktur reke sør faktor 0,8 SOLGT

Reke sør