Reke sør grunnkvote og strukturkvote 0,8

Reke sør grunnkvote og strukturkvote 0,8

For salg. Strukturert faktor 0,8 Kystreketrål sør (2017)

Andre Fartøyer

TORJO M-6-M

ANNJO

KALSØYBAS