QUO VADIS

QUO VADIS

FORSØK BUD 70 mill. "Quo Vadis" er et kombifartøy med tre tanker for føring av fisk i bulk samt kjølerom for fisk i kar/kasser. Driver hovedsakelig fiskeri nord for 62 gr og fabrikken er tilpasset slik at fartøyet kan bløgge/sløye fisk i tank samt sjøpakke fisk i kasser med is. Fartøyet er i dag utrustet som kombinert snurrevad/trål men var opprinnelig designet som kombinert not/snurrevad. Det kan lett ombygges til dette uten store strukturelle inngrep.

Andre Fartøyer

VARNA m/torsk og makrell

HEIDI m/Torsk Nordland

SKÅREN