PILOT

PILOT

Reketråler "PILOT" VA-23-S m/reke sør faktor 2,2 og avgrensa nordsjø

Andre Fartøyer

TORJO M-6-M

ANNJO

KALSØYBAS