PILOT

PILOT

Reketråler "PILOT" VA-23-S m/reke sør faktor 2,2 og avgrensa nordsjø

Andre Fartøyer

Leppefiskbåt m/kvote

6 mill.
6 mill.

GRØNHOLM

Kvotesett reke sør faktor 3,3
Kvotesett reke sør faktor 3,3

KYSTREKETRÅL SØR M/AVGRENSA