Nvg-sild

Nvg-sild

Nvg-Kystfartøygruppen hj.l. 9-10 Må splittes, er fiska i år men flexen gjenstår

Andre Fartøyer

KLIPTON

SKÅREN

DJUPAVIK