Nordsjøsild

Nordsjøsild

Nordsjøsild not 12-13

Andre Fartøyer

SKÅREN

HORISONT III

Struktur reke sør faktor 0,8 SOLGT
Struktur reke sør faktor 0,8 SOLGT

Reke sør