Nordsjøsild

Nordsjøsild

Nordsjøsild not 8-9 , 10-11 ,12-13

Andre Fartøyer

KREPSEN AG-1-LD

ØYESTEIN

DJUPAVIK