MOSTRASON

MOSTRASON

MOSTRASON H-89-B for salg med eller uten kvoter etter nærmere avtale

Andre Fartøyer

BOIE

KONTAKT FOR PRIS
KONTAKT FOR PRIS

Nystrukturert 2021 Makrell dorg faktor 1,32

SKOGLIGUT med/uten Torsk nord
SKOGLIGUT med/uten Torsk nord

SKOGLIGUT