MOSTRASON

MOSTRASON

MOSTRASON H-89-B for salg med eller uten kvoter etter nærmere avtale

  • Pris:
  • Bygget: Stål 1986
  • Dimensjoner: 32,0 x 7,30 m
  • Rettigheter: Kystreketrål sør . Avgrenset nordsjøstrål
  • Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres

Andre Fartøyer

VENDEL

Forsøk bud 10 mill
Forsøk bud 10 mill

SØLVI KARIN

ANN SOFIE