Leppefiskbåt

Leppefiskbåt

BÅT MED LEPPEFISK KVOTE - Seriøse bud kvote med / uten båt vil bli vurdert.

Andre Fartøyer

TORJO M-6-M

ANNJO

KALSØYBAS