Makrell dorg 9-10 singel

Makrell dorg 9-10 singel

Ta kontakt for info og pris

Andre Fartøyer

VARNA m/Torsk Nord 14-15 region Sør

HEIDI m/Torsk Nord 12-13 region Nord

4,8 mill
4,8 mill

SUNNIVA med Makrell