MAKALAUS

MAKALAUS

REKETRÅLER "Makalaus" O-16-O, LK3165

Andre Fartøyer

Reke sør strukturkvote 0,8

FALCON

TRYM