«VESTBRIS 2»

«VESTBRIS 2»

FOR SALG M/S «VESTBRIS 2» SF-50-G, LMCW KYSTNOT

Andre Fartøyer

SKARSUND m/u reke sør

Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene
Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene

BUD

STOKKØY m/reke sør 1,8