«SKOGSØYJENTA»

«SKOGSØYJENTA»

EKSKLUSIVT FOR SALG M/S « SKOGSØYJENTA» VA-134-M, LK5485 KAN SELGES MED ELLER UTEN MAKRELL DORG / GARN

Andre Fartøyer

SKARSUND m/u reke sør

Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene
Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene

BUD

STOKKØY m/reke sør 1,8