MANIN

MANIN

FOR SALG M/S «MANIN» TR-17-AA, LLZN GARNBÅT

Andre Fartøyer

BOIE

KONTAKT FOR PRIS
KONTAKT FOR PRIS

Nystrukturert 2021 Makrell dorg faktor 1,32

SKOGLIGUT med/uten Torsk nord
SKOGLIGUT med/uten Torsk nord

SKOGLIGUT