HORISONT III

HORISONT III

EKSKLUSIVT FOR SALG M/S "HORISONT III” VA-196-K, JXDJ TRÅLER – RIGGET FOR DOBBEL TRÅL REKER OG KONSUMFISKE. FORSØK BUD 20 Mill.

Andre Fartøyer

TORJO M-6-M

ANNJO

KALSØYBAS