HORISONT III

HORISONT III

EKSKLUSIVT FOR SALG M/S "HORISONT III” VA-196-K, JXDJ TRÅLER – RIGGET FOR DOBBEL TRÅL REKER OG KONSUMFISKE. FORSØK BUD 16 Mill.

Andre Fartøyer

HEIDI m/Torsk Nordland

ANNY

Ny pris
Ny pris

GRØNHOLM