BENJACO

BENJACO

VURDERES SOLGT M/S «BENJACO» H-51-K, LNYZ KYSTNOT / SNURREVAD

Andre Fartøyer

BOIE

KONTAKT FOR PRIS
KONTAKT FOR PRIS

Nystrukturert 2021 Makrell dorg faktor 1,32

SKOGLIGUT med/uten Torsk nord
SKOGLIGUT med/uten Torsk nord

SKOGLIGUT