LOTTA

LOTTA

"LOTTA" STIGFJORD 35 . FORSØK BUD 3,3 mill.

Andre Fartøyer

BOIE

KONTAKT FOR PRIS
KONTAKT FOR PRIS

Nystrukturert 2021 Makrell dorg faktor 1,32

SKOGLIGUT med/uten Torsk nord
SKOGLIGUT med/uten Torsk nord

SKOGLIGUT