LOTTA

LOTTA

"LOTTA" AG-50-K , LF4236 - Bud ca 3 mill vil bli vurdert

Andre Fartøyer

VARNA m/Torsk Nord 14-15 region Sør

HEIDI m/Torsk Nord 12-13 region Nord

4,8 mill
4,8 mill

SUNNIVA med Makrell