LINDISFARNE

LINDISFARNE

LINDISFARNE SF-12-S, LK7521 - Rigga for garn, not og juksa - Vurderes solgt med eller uten kvoter Makrell og Nvg - PRIS KUN BÅT uten redskaper forsøk bud 4 mill. eks. mva.

Andre Fartøyer

KLIPTON

SKÅREN

DJUPAVIK