Kvoter

Kvoter

Solgt kvoter 2022 - Makrell - Nvg - Nordsjøsild - Reke sør - Leppefisk

Andre Fartøyer

VARNA m/Torsk Nord 14-15 region Sør

Kontakt oss for pris
Kontakt oss for pris

ANNY m/reke sør

Konv Torsk Nord region Sør 14-15
Konv Torsk Nord region Sør 14-15

Konv. Torsk Nord region Sør 14-15