LEPPEFISK KVOTE

LEPPEFISK KVOTE

Leppefisk kvote selges for kr. 450.000,- + mva. hvis hurtig avgjørelse

Andre Fartøyer

Leppefiskbåt m/kvote

6 mill.
6 mill.

GRØNHOLM

Kvotesett reke sør faktor 3,3
Kvotesett reke sør faktor 3,3

KYSTREKETRÅL SØR M/AVGRENSA