Konv. torsk nord 9-10

Konv. torsk nord 9-10

Konv. torsk nord 9-10 område Sør står alene/single på båt under 11 m

Andre Fartøyer

Leppefiskbåt m/kvote

6 mill.
6 mill.

GRØNHOLM

Kvotesett reke sør faktor 3,3
Kvotesett reke sør faktor 3,3

KYSTREKETRÅL SØR M/AVGRENSA