Konv. torsk nord 13-14

Konv. torsk nord 13-14

Konv. torsk nord 13-14 område Sør - Kontakt for pris

Andre Fartøyer

SKARSUND m/u reke sør

Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene
Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene

BUD

STOKKØY m/reke sør 1,8