RIMA

RIMA

EKSKLUSIVT FOR SALG REKETRÅLER "RIMA" R-111-K, LELS

Andre Fartøyer

SKARSUND m/u reke sør

Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene
Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene

BUD

STOKKØY m/reke sør 1,8