KONGSHAV

KONGSHAV

KONGSHAV VL-2-AV for salg med eller uten kvoter etter nærmere avtale

Andre Fartøyer

BOIE

SØLVI KARIN

RISØY