KONGSHAV

KONGSHAV

KONGSHAV VL-2-AV for salg med eller uten kvoter etter nærmere avtale

  • Pris:
  • Bygget: Stål 1987
  • Dimensjoner: 27,40 x 8,0 m
  • Rettigheter: Kystreketrål sør. Avgrenset nordsjøtrål
  • Detaljene antas korrekte men kan ikke garanteres

Andre Fartøyer

VENDEL

Forsøk bud 10 mill
Forsøk bud 10 mill

SØLVI KARIN

ANN SOFIE