KONGSHAV

KONGSHAV

KONGSHAV VL-2-AV for salg med eller uten kvoter etter nærmere avtale

Andre Fartøyer

GRØNHOLM

STRUKTURPLASSER

4 mill
4 mill

SÅSTEIN