KONGSHAV

KONGSHAV

KONGSHAV VL-2-AV for salg med eller uten kvoter etter nærmere avtale

Andre Fartøyer

SKARSUND m/u reke sør

Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene
Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene

BUD

STOKKØY m/reke sør 1,8