KLONDYKE med/uten reke sør

KLONDYKE med/uten reke sør

For salg "KLONDYKE" Tråler VL-42-AV. For salg MED ELLER UTEN Kystreketrål sør m/avgrensa nordsjøtrål. Ta kontakt for pris.

Andre Fartøyer

Ny pris
Ny pris

SKÅREN

Sønnavind levert 30.05.23
Sønnavind levert 30.05.23

SØNNAVIND

OLIVIA