KLONDYKE

KLONDYKE

For salg "KLONDYKE" Tråler VL-42-AV. Forsøk bud 7,5 mill med kvoter

Andre Fartøyer

Leppefiskbåt m/kvote

6 mill.
6 mill.

GRØNHOLM

Kvotesett reke sør faktor 3,3
Kvotesett reke sør faktor 3,3

KYSTREKETRÅL SØR M/AVGRENSA