KLONDYKE med/uten reke sør

KLONDYKE med/uten reke sør

For salg "KLONDYKE" Tråler VL-42-AV. For salg MED ELLER UTEN Kystreketrål sør m/avgrensa nordsjøtrål. Ta kontakt for pris.

Andre Fartøyer

VARNA m/Torsk Nord 14-15 region Sør

Kontakt oss for pris
Kontakt oss for pris

ANNY m/reke sør

Konv Torsk Nord region Sør 14-15
Konv Torsk Nord region Sør 14-15

Konv. Torsk Nord region Sør 14-15