KLONDYKE

KLONDYKE

For salg "KLONDYKE" Tråler VL-42-AV. Forsøk bud 7,5 mill med kvoter

Andre Fartøyer

SKÅREN

HEIDI m/Torsk Nordland

Kystmakrell g/s 14-15
Kystmakrell g/s 14-15

Kystmakrell garn/snøre 14-15 m