KALSØYBAS

KALSØYBAS

Selfa Arctic Rødskjær H-9-AV LK8763 - BUD vil bli vurdert for båt MED torsk og makrell evnt. kun med torsk.

Andre Fartøyer

Reke sør strukturkvote 0,8

FALCON

TRYM