HELENA

HELENA

"HELENA" R-178-K, LK2318 Kontakt for pris. Prøv bud. LEVERING ETTER VINTERSESONGEN

Andre Fartøyer

BOIE

KONTAKT FOR PRIS
KONTAKT FOR PRIS

Nystrukturert 2021 Makrell dorg faktor 1,32

SKOGLIGUT med/uten Torsk nord
SKOGLIGUT med/uten Torsk nord

SKOGLIGUT