Ganthi

Ganthi

Ganthi av Fiskeback GG208 - bygget Sverige 1987 - Svensk flagg - Forsøk bud SEK 3,9 mill.

Andre Fartøyer

VARNA m/torsk og makrell

HEIDI m/Torsk Nordland

SKÅREN