HEIDI m/Torsk Nord 12-13 region Nord

HEIDI m/Torsk Nord 12-13 region Nord

Eksklusivt for salg "HEIDI" N-2-BR m/Torsk Region Nord - Vil vurdere bud ca. 18 mill for kvotene faktor torsk 3,7886 + 2,9442 og 5 mill for båt.

Andre Fartøyer

VARNA m/Torsk Nord 14-15 region Sør

HEIDI m/Torsk Nord 12-13 region Nord

4,8 mill
4,8 mill

SUNNIVA med Makrell