FALCON

FALCON

"FALCON" R-97-K, LK5889 Vurderes solgt. Rigga for garn og dorg. Forsøk bud 3 mill.

Andre Fartøyer

TORJO M-6-M

ANNJO

KALSØYBAS