ERO

ERO

EKSKLUSIVT FOR SALG REKETRÅLER "ERO" AA-32-R LLOS SELGES MED ELLER UTEN KVOTER

Andre Fartøyer

SKARSUND m/u reke sør

Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene
Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene

BUD

STOKKØY m/reke sør 1,8