BRIS VA-65-S

BRIS VA-65-S

Reketråler "BRIS" VA-65-S, LAZW uten kvote - Forsøk bud 10 mill.

Andre Fartøyer

VARNA m/Torsk Nord 14-15 region Sør

Kontakt oss for pris
Kontakt oss for pris

ANNY m/reke sør

Konv Torsk Nord region Sør 14-15
Konv Torsk Nord region Sør 14-15

Konv. Torsk Nord region Sør 14-15