BRATTHOLM

BRATTHOLM

EKSKLUSIVT FOR SALG "BRATTHOLM" VA- 21-M, LH 2820 REKETRÅL, SNURREVAD OG PELAGISK TRÅL

Andre Fartøyer

SKARSUND m/u reke sør

Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene
Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene

BUD

STOKKØY m/reke sør 1,8