BOIE

BOIE

EKSKLUSIVT FOR SALG "BOIE" R-11-SO, LH2828 SNURREVAD, TRÅL og delvis NOT. Forsøk bud 40 mill. Med grunnkvote Torsk 13-14. Uten kvote forsøk bud 25 mill.

Andre Fartøyer

BOIE

SØLVI KARIN

RISØY