BOIE

BOIE

EKSKLUSIVT FOR SALG "BOIE" R-11-SO, LH2828 SNURREVAD, TRÅL og delvis NOT

Andre Fartøyer

SKARSUND m/u reke sør

Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene
Avgr. Nordsjøtrål konsesjon <11m står Alene

BUD

STOKKØY m/reke sør 1,8