BOIE

BOIE

BOIE R-33-SO, LK2318 rigga for snurrevad og dorg - Selges med eller uten kvotene torsk sør 9-10 og makrell dorg 9-10 - Bud 4,2 mill. med kvoter vil bli vurdert. Uten kvoter 2,5 mill.

Andre Fartøyer

SKÅREN

Konv Torsk 9-10 region NORD Singel-ufiska i år.
Konv Torsk 9-10 region NORD Singel-ufiska i år.

Konv. torsk 9-10

HORISONT III