ÅRVIKEN

ÅRVIKEN

Eksklusivt for salg reketråler "ÅRVIKEN" Ø--2-R, LK6312

Andre Fartøyer

Reke sør strukturkvote 0,8

FALCON

TRYM